Saturday, October 18, 2014

படிமச் சிங்கமும் பன்னாட்டு நிறுவன மேலாளரும்

இந்த சிங்கம் சில நாட்களாகவே என்னைப் படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது.  அது தரும் தொல்லை தாங்க முடியாமலே இந்த வலைப்பதிவை எழுதினேன்.  சில மாதங்கள் திருப்தியாக உறங்கிய சிங்கம் நேற்று விழித்தெழுந்தது.  சிறு குழந்தை போலவும்லாரி ரேடியேட்டர் போலவும் 'தினமும் எண்ணை கவனி' என்று உறுமியது.  தொலைக்காட்சியிலோ, பத்திரிக்கை விளம்பரத்திலோ இருந்த ஒரு ஆண் சிங்கம் என் மகன் கண்ணில் பட்டுவிட்டது.  'என்ன ஒரு சோம்பேறி மிருகம் இது.  பெண் சிங்கங்கள் வேட்டையாடியதை சொந்தம் கொண்டாடும் ஈனப்பிறவி அது'.  

என் மனதில் உறுமிக்கொண்டிருந்த சிங்கம் பேச ஆரம்பித்தது.  

"நீ குழந்தை.  உனக்குத் தெரியாது.  ஒரு சிங்கம் சோம்பேறியாக இருப்பது அதன்   தவறல்ல.   பல தடைகளைக் கடந்து ஒரு அரசனாக நடந்து கொள்ளும் நிலைக்குத் தன்னை தகுதி படைத்ததாக ஆக்கிக்கொண்ட எந்த ஒரு  ஜீவனுக்கும் சோம்பேறியாக இருக்க உரிமை உள்ளது.  

பிற பாலூட்டிகளைப்போல் பிறந்தவுடன் தாயை அண்டியே  சிங்கக்குட்டியும் இருக்கிறது.  போதாதற்கு பிறக்கும் பொது குருடு வேறு.  ஒன்றிரண்டு சகோதரர்களுடன் பிறந்திருந்தால் பாலுக்கு போட்டி.  கடுமையான சவானா வெப்பத்தைத்தாங்க வேண்டும். சிறுத்தைகளுக்கும், கழுதைப்புலிகளுக்கும் உணவாகாமல் இருக்க கொடுத்துவைத்திருக்கவேண்டும்.  பல சிங்கக்குட்டிகள் வைரஸ் தாக்குதலுக்குக் கூட இரையாவதுண்டு. பிறக்கும் சிங்கக்குட்டிகளில் இரண்டில் ஒன்றே ஒரு வயதைத் தாண்டும்.  ஐந்தில் நான்கே இரண்டு வயதைத் தாண்டும்.  இதற்குள் பிற கூட்டத்து ஆண் சிங்கங்கள் தாக்கினால் தாயின் பாதுகாப்புகூட கிடைக்காது.  விடலைப் பருவத்தில் பிற ஆண் சிங்கங்களுடன் மோதல்.  இதையெல்லாம் தாண்ட அதிர்ஷ்டம் மட்டும் போதாது.  சக்தி வேண்டும்; சாதுர்யம் வேண்டும்; பிற மிருகங்கள் பயப்பட ஒரு ஆளுமையும் வேண்டும்.  இது எதையும் புரிந்து கொள்ளாமல், ஆண் சிங்கம் சோம்பேறி என்று சொல்வது எப்படி நியாயம்?"

தன் பக்கத்து நியாயத்தை எடுத்துரைத்த திருப்தியில் என்னுள் இருந்த ஆண் சிங்கம் அமைதியானது.

"அப்போ OMRஇல் இருக்கும் TCS, CTS என்று ஏதாவது கம்பெனியில் மேலாளருக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம்?" என்றான் மகன்.  

வேறு ஏதாவது காத்துக்கொள்ளும்படியான metaphor இருந்தால் எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

Monday, May 05, 2014

Divine Intervention and my Feynman moments

We reached our home after a 4 day vacation.  On entering the house, I noticed the staircase light was on.  I do not remember leaving it on when we left.  I remember it was off.  In fact, it was off for the past 3 months are so.  Who switched it on or who replaced the bulb?

Some people prefer to leave couple of lights on when they lock the door on a long vacation.  The hope is, it gives an impression that there's someone home to dissuade potential thieves from getting adventurous.  I'm not that kind.  And I live in the middle of everywhere that it is hard for a thief to enter our house without about 10 people and two dogs noticing.  Why thief, it is hard for even a postman to find our house to deliver letters.

Coming back to the mysterious light, we have ways to interpret it.  A romantic view is - there is a presiding deity of our house that takes care of us and the house.  I, just don't believe in it, but have felt and value it.  But even presiding deities need to play within the laws of Physics for their divine intervention.

The second view is that of rationality.  The armchair Physicist that I'm, must be able to explain it with the laws of Physics I know.  And here is the explanation:

There was obviously a loose contact in the staircase light circuit.  During winter the wires must have contracted a bit and left the circuit disconnected that even if the switch is on, the circuit is open.  With the onset of summer, the wires must be expanding a bit, but not enough to close the circuit.  When we are at home, there is enough ventilation that the ambient temperature stays below a threshold. We keep the doors and windows open when it is not too hot, to let nature cool the place.  Remember, I'm an armchair physicist.  When the house was locked, this ventilation didn't happen.  The temperature rose beyond the threshold that caused the wires to expand just enough to close the circuit.  That's a good enough explanation for me.

Now, you may not call this divine intervention.  So, be it.  But please note the temperature didn't raise further to short circuit the entire network?  I would call that too - a divine intervention.

Saturday, April 19, 2014

The Freakanomic theory on missing sparrows

The sparrows have disappeared from our cities.  I mean the Indian cities; with rapid urbanization, the sparrows are missing from the towns and are beginning to disappear from villages too.  Our inquisitive mind with a fear of technology looks out for reasons.  What came in when the sparrows disappeared?  We look around and see the cell phone towers.  Mobile towers emit waves that we can't see; so do the nuclear reactors.  If the wave from nuclear reactors is bad for humans the mobile tower radiation is bad for sparrows.  Case closed.  We just blame the technology and look for what's new in S5.

Surprise - the case is isn't closed.  On my two recent visits to New York, I saw sparrows - in the busy 46th street, right outside Grand Central Station and on the equally busy 6th Ave.  I checked my mobile phone, the signal was strong and there were about 20 WiFi hotspots - enough radiation to cook anything that crawls as per our theory.  The crawling, walking and flying beings were all there and busy.  I didn't want to look like a tourist in the big apple and so I didn't bother to take a picture as a proof.

So, I had to throw our theory out and look for other circumstantial evidence. Back in India, the chirping of birds wake me up; the chirp of the sparrows is missing for the past 15 years, but the caw of the crows was getting louder.  The crows have become fairly aggressive and intelligent during that period.  The population of the crows has gone up during this period with abundant junk food and total absence of any predators.  Some hotels do consider this when the broiler chicken is in short supply.

The crows and sparrows have coexisted in this part of the world sharing the space with humans in the cities. While the sparrows thrived on grains and small creatures like insects and worms, crows got bigger sized food. Better packaging has resulted in less grains in cities; less open space causes reduction in smaller creatures.  But the food for crows has increased manifold.  We create more garbage with bigger chunks of food, which is good for crows. There is more food, and there's just right kind of trees to support crows - and not eagles which are natural predators to crows.

Crows are natural bullies, with an increased crow population, lesser animals like sparrows struggle to survive.  And so...

But what about Manhattan?  There are more parks to support predators for crows to survive; garbage is covered, leaving little scope for crows to crowd and harass sparrows.

So, when you use the mobile phone next time, don't feel guilty for the sparrows.  But you must feel bad for felling the trees to make room for your apartment and when you throw food out.